Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trong công ty của chúng tôi, bạn phải tôn trọng quyền riêng tư để duy trì tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Theo chính sách của công ty bắt buộc để bạn cung cấp thông tin được yêu cầu. Vì mỗi phần thưởng và chiến thắng không thể được chuyển sang một tài khoản khác. Quyết định tiền thưởng chiến thắng và tùy theo quyết định của công ty.

Bạn có bao giờ cho hoặc cho mượn id đăng nhập của mình cho bất kỳ bên nào không. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có vấn đề nếu bạn cung cấp hoặc cho mượn id đăng nhập của mình.

Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm, trang web của bên đại diện hoặc bên thứ ba của miền publikPerusahaan từ chối bất kỳ và tất cả bảo hành, đại diện và trách nhiệm liên quan đến các khía cạnh của Dịch vụ, Trang web và Thông tin. không chịu trách nhiệm theo mặc định, vi phạm hoặc không hành động của bên thứ ba.