คำปฏิเสธ

ใน บริษัท ของเราคุณต้องเคารพสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามนโยบายของ บริษัท ที่กำหนดไว้สำหรับข้อมูลที่คุณต้องการ เนื่องจากโบนัสและชัยชนะไม่สามารถถ่ายโอนไปยังบัญชีอื่นได้ ตัดสินใจรับเงินรางวัลและเป็นไปตามดุลพินิจของ บริษัท

คุณเคยให้หรือให้ยืมรหัสการเข้าสู่ระบบของคุณแก่บุคคลอื่นหรือไม่ เราจะไม่รับผิดชอบหากมีปัญหาหากคุณให้หรือให้ยืมรหัสการเข้าสู่ระบบของคุณ

บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาผลิตภัณฑ์เว็บไซต์ของตัวแทนหรือภายนอกภายนอกของโดเมนที่เผยแพร่โดยอ้างถึงการรับประกันใด ๆ การรับรองและความรับผิดชอบเกี่ยวกับลักษณะการให้บริการเว็บไซต์และข้อมูลซึ่งอาจมีให้โดยบุคคลที่สามและจะ ไม่รับผิดชอบต่อการผิดนัดผิดหรือการไม่ปฏิบัติตามบุคคลที่สาม